CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN THƯỢNG THIÊN

Số nhà 149 đường số 19, phường An Phú, Quận 2, TP.HCM

Điện thoại: (028) 22 53 62 24

Hotline: (+84) ‎909 93 91 98

Email: thuongthienland@gmail.com

Thời gian làm việc : Thứ 2 - thứ 7: 8:00 đến 17:00