vị trí đang tuyển dụng

Vị trí công việc Địa điểm Ngày hết hạn
Trưởng phòng kinh doanh (2 vị trí) Quận 2, TPHCM 01/2020
Chuyên viên tư vấn (20 vị trí) Quận 2, TPHCM 01/2020